Erfaringer med personlige lydserier

 

 
Lars Bo Bojesen
Lars Bo Bojesen
At Jørgen Mortensens opdagelse af den strakte lyd er af stor betydning rent musikalsk-æstetisk forekommer mig sandsynligt, men at hans brug af den i forbindelse med personlige lyddokumenter åbner for intense og uafviselige indsigter i ens egen psyke, og dermed er af afgørende personlighedspsykologisk betydning - det er noget jeg ved af egen erfaring.
Selvom de ord, man indtalte i mikrofonen, i det færdige lyddokument er 'fortyndet homøopatisk' til ukendelighed, var det muligt blandt flere forskellige af disse strakte lyddokumenter at identificere ens egen lyd med stor sikkerhed - simpelt hen på grund af de indre billeder som den strakte lyd udløste.
Fordi indsigten i ens bevidsthedsfremmede sjælelige baggrund udløses af ens egen lyd, møder man den så at sige "uden paraderne oppe", som en nærhed der muliggør et nyt nærvær."

Lars Bo Bojesen (f. 1946), lektor cand teol. Religionspsykologisk og idéhistorisk forfatterskab.