Erfaringer med personlige lydserier

 

Martin Guldberg
Jeg har haft lejlighed til at følge de indledende faser af Jørgen Mortensens arbejde med skabelsen af lydserier ud fra stemmens særlige intonation og klangkarakteristika, når en person udtaler et for vedkommende betydningsfuldt udsagn.
Ikke overraskende synes der at være en dyb sammenhæng mellem en stemmes klangkarakteristika og personlighedsstrukturen. Jørgen Mortensen fremhæver i sin forarbejdning af en optagelse af den menneskelige stemme – når denne udtaler en personlig og betydningsfuld sætning – karakteristiske overtonestrukturer, og den oprindelige optagelse forarbejdes til en lydserie afledt af de særlige klanglige karakteristika, det var i den oprindelige optagelse.
Gennem lytning og fordybelse i lydserierne, som udgør kernen i den proces, Jørgen Mortensen har udviklet, er der tydeligvis mulighed for at opnå en større selvforståelse, en dybere kontakt med sig selv og en mere gennemtrængende forståelse af det personlighedsområde, den oprindelige personlige ”statement” berørte.
Parallellerne til Tomatis forskning indenfor samme område er interessante, ligesom der også er ganske interessante paralleller til Jørgen Mortensens egne kompositioner fra 1980’erne, ”Lydserier til Meditation”.

Martin Guldberg er cand. phil. i musikvidenskab, sanger og sangpædagog ansat på Århus Universitet, tidligere direktør for Den ny Opera.