Den strakte lydLæs om den personlige lydserie
Læs om erfaringer med lydserier

 

At strække lyden
Gennem de sidste år har Jørgen Mortensen eksperimenteret med strakt lyd.
En lyd der er optaget med mikrofoner analyseres i computeren, millisekund for millisekund. Disse detaljerede oplysninger om lyden bruges til at genskabe den, klangligt forfinet.
Lyden strækkes så at sige ud i to dimensioner: Den strækkes tidsmæssigt ('vandret'), så nogle få sekunder kommer til at vare flere minutter, og den strækkes klangligt ('lodret'), således at klangen bliver rigere.

Der var så dejligt
ude på landet
Fra klar tale til lyd
Den tidsmæssige udstrækning illustreres i dette eksempel. Sætningen Der var så dejligt ude på landet afspilles først normalt, så strækkes tiden (med en ret 'uforfinet' teknik) til det dobbelte, så det firedobbelte.
Efterhånden bliver ordene mere klang end betydning.
 

Lydserie over "Der var så dejligt" ...
Mikroskop på lyden
I Den personlige lydserie indgår ikke blot en tidsmæssig udstrækning, men også en klanglig.  Idet lyden genskabes lægges der flere overtoner ind, som beriger klangen, og der skabes en slags rumlig bevægelse i lydene (en speciel stereo effekt). Samtidig bibeholdes stemmens kvalitet.
Man kan lytte til de mange forskellige klangstadier, de overraskende overgange og dramatiske skift, der bliver synlige, når lyden som her kommer under mikroskop.

Bølgeslag
Bølgeslaget og musikken
Det første musikeksempel gengiver et enkelt bølgeslag, optaget en dejlig forårsdag ved stranden på Mols. Det andet musikeksempel gengiver begyndelsen af kompositionen Mols i en optagelse med Jørgen Hald Nielsen (link til CD).
Materialet efter analysen var 300 10-stemmige akkorder. I dette lå melodilinier, som i nogle tilfælde kunne anvendes direkte. Og hvem har så egentlig komponeret de melodier?
Måske ligger klangen af bølgeslaget stadig i noget af musikken?

Mols, klavermusik